12 định thức phổ biến nhất trong cờ vây hiện đại – Định thức 5 – Phong cách Shusaku

Định thức cờ vây là gì, học nó ở đâu, học như thế nào, áp dụng ra sao? Đây là một câu hỏi khó, vì định thức vốn không cố định.

Trong loạt bài 12 định thức phổ biến này, tôi xin đưa ra (theo ý kiến cá nhân và có tham khảo cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp) 12 định thức được sử dụng nhiều nhất trong đầu thế kỷ 21, đi kèm là việc phân tích ý nghĩa mỗi nước đi cùng với việc đưa ra một số định thức khác liên quan đến nó.

Định thức 5 – Định thức phong cách Shusaku

Trắng treo góc thấp đối với quân tiểu mục là định thức ít được sử dụng hơn so với treo cao. Tuy nhiên, tính chất của nó khá nhẹ nhàng và linh hoạt khi cần.

Đen 3 trong định thức là định thức thường thấy thời Shusaku.

Phân tích chi tiết

 

Download SGF

 

Học phải đi với hành

Biết là nhắc nhở cái này thì hơi “biết rồi khổ lắm nói mãi”, nhưng bạn đọc hãy nhớ cố gắng thực hành chơi các định thức được học ở trên để nhớ lâu hơn nhé . Chỉ học chay thì rất rất khó mà nhớ nổi. Chúc các bạn học cờ mau tiến bộ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.