Bài tập thu quan 1 – 30 bài

Dưới đây là bộ  phần Thu quan, gồm 30 bài, nằm trong mục trung cấp tại Kho cờ thế của BCV. Thu quan là một kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác một cách chi tiết. Và mỗi sai lầm ở giai đoạn thu quan đều phải trả giá đắt hơn rất nhiều so với các sai lầm mắc phải khi khai cuộc hay trung bàn, vì ta có rất ít vị trí để có thể tìm cách lật ngược tình thế.

Nếu chưa quen với các cách đếm, các bạn có thể tham khảo bài viết Cách tính giá trị của các nước thu quan để tham khảo thêm về lý thuyết thu quan. sau đó hãy quay lại làm bài tập thu quan này cũng chưa muộn 😉 .

Một số câu trả lời sẽ được thêm phần bình luận để giúp các bạn hiểu hơn về tại sao đúng và tại sao sai.

  Dùng phím qua trái và qua phải để di chuyển giữa các thế cờ. 

Bộ cờ thế thu quan 1 – 30 bài

 

 


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.