Bài tập khai cuộc 1 – 40 bài

Dưới đây là bộ cờ thế cờ vây phần khai cuộc gồm 40 bài, nằm trong mục sơ cấp tại kho cờ thế của BCV. Giải cờ thế là một cách rất hiệu quả để nâng cao trình độ.

Với các đáp án A, B, C, D sẵn có, các bạn chỉ việc làm trắc nghiệm thôi. Một số câu trả lời sẽ được thêm phần bình luận để giúp các bạn hiểu hơn về tại sao đúng và tại sao sai

  Dùng phím qua trái và qua phải để di chuyển giữa các thế cờ. 

 

 


8 comments

    • Trần Quang-Tuệ says:

      Uhm a quên bỏ A B C D vô mất, nhưng nếu click đúng điểm quan trọng thì nó vẫn báo đúng đấy. 😀

    • Trần Quang-Tuệ says:

      Ừa cái này tương đối thôi bạn, để làm hết thì tốn công lắm :D, tập trung vô chỗ đúng ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published.