Bài tập khai cuộc 2 – 20 bài

Dưới đây là bộ cờ thế cờ vây phần khai cuộc 2, gồm 20 bài, nằm ở trình độ sơ cấp tại Kho cờ thế của BCV. Giải cờ thế là một cách rất hiệu quả để nâng cao trình độ.

Với các đáp án A, B, C, D sẵn có, các bạn chỉ việc làm trắc nghiệm thôi. Một số câu trả lời sẽ được thêm phần bình luận để giúp các bạn hiểu hơn về tại sao đúng và tại sao sai.

  Dùng phím qua trái và qua phải để di chuyển giữa các thế cờ. 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.