Bộ cờ thế sống chết sơ cấp 3 – 30 bài

Dưới đây là Bộ cờ thế sống chết sơ cấp phần 3, gồm 30 bài, nằm trong mục sơ cấp tại kho cờ thế của BCV. Một số câu trả lời sẽ được thêm phần bình luận để giải thích đúng sai.

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây. Việc hiểu biết về sống chết và các kỹ thuật, nước đi chính xác, để thực hiện nó là bắt buộc phải biết đối với người chơi cờ vây ở bất kỳ mọi trình độ.

Cờ thế sống chết sơ cấp 3 – 30 bài

30 bài tập này nằm ở trình độ sơ cấp, nghĩa là bên cạnh khái niệm về mắt và tạo sống bằng cách tạo hai mắt, ta còn phải biết vị trí trọng yếu cần chơi để dẫn đến những hình cờ cơ bản.

  Dùng phím qua trái và qua phải để di chuyển giữa các thế cờ.

 

 

Có một số bài tương đối khó với trình độ này, ta nên tránh giải một bài tập quá lâu, hãy lướt qua những bài tập khó và quay lại chúng sau.


Leave a Reply

Your email address will not be published.