Category: Cờ vây Café

Những câu chuyện kể về cờ vây bên tách Café buổi sáng.

Một góc riêng để chúng ta cùng nghiền ngẫm về bản chất của cờ vây, về sự liên kết giữa cờ vây và những lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Bình thường hay khác thường

Để trở thành một-cái-gì-đó gọi là thành công, hầu như trong tất mọi sự, điều duy nhất bạn cần làm là cố thực hiện một …

Bỏ đi, bỏ thì thắng

Trong thời gian ở Việt Nam, thầy Lee dạy tôi rất rất nhiều thứ, về cờ vây và ngoài cờ vây. Hầu hết những bài …

Có đúng là “đáng lẽ thắng”?

Hình như “đáng lẽ thắng” là một trong những cụm từ được dùng nhiều nhất trong cờ vây (và trong hầu hết những trò có tính thắng …

đáng lẽ thắng