Category: Trình độ nghiệp dư

Các kỳ phổ có bình luận của những kỳ thủ ở trình độ nghiệp dư.

[Kỳ phổ BL] Tuệ vs Dinh

Đây là một trận đấu “cho vui” của tôi ở lớp cờ vây của thầy Lee. Những bình luận trong trận này hầu hết được …