Category: Học chơi cờ vây

Học chơi cờ vây cho người mới bắt đầu. Các bài viết hướng dẫn chi tiết để có thể chơi thành thạo chỉ trong 1 tuần.

Cách chơi cờ vây

Cờ vây là một loại cờ mà nhiệm vụ của hai người chơi là xây dựng những vùng đất cho mình. Cách chơi cờ vây hoàn …

cách chơi cờ vây

Phần 3: Sống hay chết

Khi hai bên giao tranh, rất nhiều khi một bên bị bao vây hoàn toàn bởi quân đối phương. Lúc này, chúng ta sẽ phải xét …