Category: Tin cờ vây

Tin tức cờ vây trong nước và quốc tế, cập nhật hàng tuần.

Panzhou mùa thu

Đầu tiên là cả bọn tập trung ở Côn Minh, rồi sáng hôm sau lên đường đến Panzhou. Bus hết chừng 4 tiếng. Giải cờ …