Chia sẻ 27 số tạp chí CLB cờ vây Hà Nội 2011 – 2014

Đây là 27 số tạp chí cờ vây được CLB Hà Nội thực hiện từ cuối 2011 đến 2014. Mỗi số dài từ 6 – 12 trang màu. Bao gồm nhiều chuyên mục như Giới thiệu kỳ thủ nổi tiếng, Review kỳ phổ hay, Góc mẹo vặt,…

Download link: https://mega.nz/#F!gccHAYLD!A4moVjSy9mBYlf1_1ukJdA

Một số trang sample, style chung là rất dễ thương, phù hợp với các bạn trẻ trẻ :d

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.