Chia sẻ ebook 501 bài tập khai cuộc cờ vây – Richard Bozulich

Bộ sách bài tập khai cuộc của Richard Bozulich thuộc hàng kinh điển của sách cờ vây thế giới. Tuy các hình cờ trong sách nhắc đến đã khá lỗi thời so với khai cuộc cờ vây hiện đại, các nguyên tắc cơ bản được áp dụng trong mỗi bài tập vẫn rất hữu ích để áp dụng cho mọi trường hợp có thể xảy ra.

Sách phù hợp cho người đã biết chơi tương đối đến khoảng 1kyu.

Dù sách có tên là Bài tập khai cuộc, người đọc vẫn có thể đọc như một cuốn sách kiến thức thông thường để có một nền tảng kiến thức vững chắc và có thể áp dụng trong những bài sau.

Sách được chia làm 2 tập và trình bày theo khổ A5 (A4 cắt đôi) để tiện bỏ túi theo người, mọi người chú ý khi đem đi in nhé.

Link download ebook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.