KGS View – Thống kê tỉ lệ thắng thua ở KGS

KGS View là phần mềm thống kê kết quả tất cả các ván đấu của KGS user.

Tính năng

– Hiển thị trực quan theo “dòng thời gian” kết quả tất cả các trận.
– Phân tích kết quả. Kết quả theo loại (Ranked, Free, Số Handicap, …). Kết quả theo thời gian (Tháng).
– Tỉ số thắng thua với tất cả các đối thủ từng gặp.
– Biểu đồ cấp độ toàn thời gian.
– Lọc theo ý muốn.
– Download file SGF.

3

Download

Dropbox Link

Leave a Reply

Your email address will not be published.