[Kỳ phổ BL] GiangCCCCC [13k] vs Huynguyen [15k]

ki-pho-co-binh-luan

Dưới đây là kì phổ do bạn GiangCCCCC gửi về nhờ bình luận theo “dịch vụ” Bình luận kì phổ miễn phí của Blog Cờ Vây.

Một số kì phổ thú vị tôi sẽ post lên blog để những người khác tham khảo.

Trận dưới là của hai bạn trình độ ~13k, là ở mức mới chơi cờ, sai sót là khó tránh khỏi, nhất là ở (1) kỹ thuật đi quân và (2) khả năng đánh giá mức quan trọng của nước đi.

Tuy nhiên, cái quan trọng hơn cả là fighting spirit :v.

Mời các bạn xem kì phổ

 

Download SGF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.