[Kỳ phổ BL] goodnsmart[6k] vs CVADQ17[7k]

ki-pho-co-binh-luan

Đây là kỳ phổ một bạn gửi cho tớ theo “dịch vụ” bình luận kỳ phổ miễn phí tớ đăng ngày hôm qua.

Ở trình độ 7k, quá nhiều lỗi có thể dễ dàng thấy trong một trận đấu. Quan trọng hơn cả là kỹ năng sống chết và thu quan. Ta hãy cùng xem kỳ phổ để thấy rõ những lỗi này.

Kỳ phổ

 

Download SGF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.