Bài viết mới

Học thấy đau

Kỳ thủ Kim Sung Rae (tác giả của rất nhiều đầu sách cờ vây tiếng Anh nổi tiếng) từng chia sẻ: anh không chơi thực …

Xem toàn bộ bài viết ➤