khai cuộc
Phạm Tuấn Dũng - Vô địch giải cờ vây nvhtn