Chơi cờ vây online

Để chơi cờ vây ngay với máy tính, các bạn có thể chơi tại cosumi.
Cosumi được chia theo nhiều kích cỡ bàn và trình độ. Người mới học luật nên chọn kích cỡ bàn 9×9 hoặc 13×13.

Ngoài ra các bạn có thể chơi online với những người chơi khác tại:

  • Go Quest – Web và Apps chơi cờ 9×9 tiện dụng nhất có thể.
  • KGS – Server chơi cờ vây của Châu Âu, có nhiều người Việt Nam nhất.
  • Wbaduk – Server chơi cờ vây lớn nhất thế giới.
  • Online-Go – Chơi cờ trực tiếp trên trang web.