Chơi cờ vây online

Phần mềm chơi cờ vây online với máy tính cosumi ở bên dưới được chia theo nhiều kích cỡ bàn và trình độ. Người mới học luật nên chọn kích cỡ bàn 9×9 hoặc 11×11.

Ngoài ra các bạn có thể chơi online với người thực tại:

  • Go Quest – Web và Apps chơi cờ 9×9 tiện dụng nhất có thể. 
  • KGS – Server chơi cờ vây của Châu Âu, có nhiều người Việt Nam nhất.
  • Wbaduk – Server chơi cờ vây lớn nhất thế giới.
  • Online-Go – Chơi cờ trực tiếp trên trang web.