Chơi cờ vây online

Phần mềm chơi cờ vây online với máy tính cosumi ở bên dưới được chia theo nhiều kích cỡ bàn và trình độ. Người mới học luật nên chọn kích cỡ bàn 9×9 hoặc 11×11.

Để chơi cờ vây online với người khác. Người chơi cờ vây Việt Nam thường chọn KGS. Ngoài ra, một số người trình độ cao chơi ở Wbaduk. Người mới học cờ vây có thể thực hành với bàn nhỏ 9×9 tại Go Quest.