Thông tin chuyển khoản

 BIDV
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 1351 0000 524140
Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Gia Định TPHCM

  MOMO
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 0906 977 627