Tag: cờ vây

Chuyện phiếm cờ vây

Chuyện phiếm cờ vây Cờ vây cafe – những câu chuyện kể về cờ vây bên tách café buổi sáng. Một góc riêng để chúng …