Giải cờ vây nhà văn hóa thanh niên

Phạm Tuấn Dũng - Vô địch giải cờ vây nvhtn