Tag: học cờ vây

Chuyện phiếm cờ vây

Chuyện phiếm cờ vây Cờ vây cafe – những câu chuyện kể về cờ vây bên tách café buổi sáng. Một góc riêng để chúng …

Học cờ vây

Học luật cờ vây Tuy ta thường nghe nói cờ vây dễ học khó giỏi, nó lại rất thường xuyên gây bối rối cho người mới lần …

Lớp học cờ vây

Các lớp cờ It’s never too old to learn something old Lớp nhập môn Lớp cờ vây nhập môn dành cho các bạn hoàn toàn chưa biết gì …

lớp học cờ vây