Tag: phần mềm cờ vây

Chơi cờ vây online

Chơi cờ vây online Để chơi cờ vây ngay với máy tính, các bạn có thể chơi tại cosumi. Cosumi được chia theo nhiều kích cỡ …

Download

Download Trang này là tổng hợp các bài viết giới thiệu và chia sẻ các tài nguyên cờ vây như sách, kỳ phổ, phần mềm, …

Phần mềm cờ vây Drago

Drago là phần mềm xem và chỉnh sửa file SGF miễn phí, các bạn có thể download trực tiếp tại trang chủ Drago. Nếu chỉ tập …