Tag: sách cờ vây

Kỳ nhân – Kawabata Yasunari

Kỳ nhân là tiêu đề tạm dịch của tác phẩm văn học nổi tiếng Meijin, được viết bởi Kawabata, nhà văn đầu tiên của Nhật Bản …

Download

Download Trang này là tổng hợp các bài viết giới thiệu và chia sẻ các tài nguyên cờ vây như sách, kỳ phổ, phần mềm, …