Tag: thuật ngữ

Tất cả bài viết

Tất cả bài viết Tổng hợp toàn bộ bài viết từ Blog cờ vây theo thứ tự thời gian: 2018 – 2017 2016 2015 2014 …

định thức cờ vây

Cờ vây nâng cao

Cờ vây nâng cao Đã là một người đam mê cờ vây thì luôn muốn trở nên mạnh hơn. Con đường này dài đến mức …

định thức cờ vây

Cờ vây Cafe

Cờ vây Cafe Cờ vây cafe – những câu chuyện kể về cờ vây bên tách café buổi sáng. Một góc riêng để chúng ta …