tự học cờ vây

Cách chơi cờ vây

Cờ vây là một loại cờ mà nhiệm vụ của hai người chơi là xây dựng những vùng đất cho mình. Cách chơi cờ vây hoàn …

cách chơi cờ vây

Cờ vây là gì?

Cờ vây là một loại cờ mà mục đích của hai người chơi là xây dựng những vùng lãnh thổ càng lớn càng tốt cho …

cách chơi cờ vây