Từ điển thuật ngữ cờ vây

Trang tổng hợp và phân tích chi tiết các thuật ngữ cờ vây.

Cờ vây tiếng Anh là Go, theo tiếng Nhật là Igo, tiếng Trung là Weiqi và tiếng Hàn là Baduk. Các nước phương Tây cũng gọi chung cờ vây là Go như tiếng Anh.

Hầu hết các thuật ngữ cờ vây hiện nay có nguồn gốc từ tiếng Nhật. Đôi khi các ngôn ngữ khác không tìm được các từ ngữ thay thế, nên sử dụng từ gốc luôn, chẳng hạn như aji, miai, tesuji.

Attention: The internal data of table “4” is corrupted!