Thông tin chuyển khoản

 VietinBank
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 109 005 072 535
Ngân hàng Vietinbank Chi Nhánh 7 TPHCM

 BIDV
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 1351 0000 524140
Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Gia Định TPHCM


Liên hệ thêm: Trần Quang Tuệ – 0906 977 627