Chơi cờ online – Tuệ vs KGS 3d (Youtube)

Một trận cờ nhanh mình chơi trên KGS hôm nay. Một ví dụ của việc cứ cố cứu đám quân không nên cứu, thành ra fail thảm.

Do chưa quen nên mình nói hơi lan man và dài dòng. Mình sẽ cố gắng làm ngắn gọn hơn trong những lần sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.