Video – Một trận bàn 9×9 trên Go Quest

Hôm nay tiện nay chơi một trận 9×9 trên Go Quest rồi quay lại, mọi người xem cho vui, có gì góp ý mình sẽ làm thêm. Ổn ổn rồi sẽ tiến lên quay bàn 19×19. Bàn lớn chỉ sợ thời lượng video dài đến phát ngấy. :b


Nói về việc mấy tháng trời mình không đăng bài ở Blog cờ vây, thì thành thật xin lỗi mọi người. Cả năm 2017 đăng chưa được đến 10 bài. Đầu năm hứa hẹn cho cố mà giờ đổ lầy hehe. Giờ hứa lại là sẽ chịu khó đăng bù cho cả năm chơi bời.

Nhiều bạn rất muốn mình tiếp tục Series Những định thức phổ biến, loạt bài này mới chỉ chạy được 5/12 bài, nên mình sẽ cố gắng thực hiện cái này trước.

Ngoài ra thì, như các bạn thấy, mình sẽ chuyển hướng làm video xem sao. Chữ nghĩa hồi chả ai chịu đọc cả.

3 comments

  1. Anonymous says:

    a vẫn có thể đăng bài cùng vs đăng video mà. e vẫn thường đọc lại các bài cũ của a. rất hay ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.