10 lỗi sai thường gặp khi mới học cờ vây

Khi mới học cờ vây, việc tránh những lỗi sai không cần thiết thì quan trọng hơn hẳn việc học các nước tốt nhất.

Xin giới thiệu đến mọi người khóa học về 10 lỗi sai khi mới học cờ vây. Đây vốn là khóa có phí ở Thư viện khóa học cờ vây, nay mở miễn phí cho tất cả mọi người.

Trong khóa học này, Tuệ xin giới thiệu 4 lỗi sai lớn nhất về mặt tư duy chiến lược và 6 lỗi sai liên quan đến kỹ thuật mà người mới hay mắc phải. Đi kèm như thường lệ là 100 bài tập thực hành.

Chỉ cần hạn chế được những sai lầm hết sức cơ bản này, bạn có thể chơi những trận đấu ở một mức độ khác hẳn.

Học khóa 10 lỗi sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *