Author: Trần Quang-Tuệ

Kể chuyện ông giáo vi kì

Tối qua tôi đi ăn với mấy ông anh bên clb bóng bàn, một câu hỏi không thể tránh được đó là: Tuệ, mày làm …