Hình 11 : Đen 1 tới 9 có vẻ như đang cố gắng chạy thoát trong vô vọng, nhưng thực ra là Đen đang chuẩn bị nước 7 và 9 đón đường chinh quân.

ladder10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *