Hình 7 : Đen 1 dọa bắt Trắng, bạn thử suy nghĩ xem Đen có thể chinh quân ăn Trắng được không.

ladder6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *