Hình 9 : Thoạt nhìn thì đường chinh quân bên ngoài 3 và 7 của Đen sẽ va vào tường Trắng, nhưng nếu đọc kỹ, thì đến Đen 9, đám Trắng bị ôm gọn và không thể chạy thoát được.

ladder8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *