Category: Các bài hay nhất

Làm gì để đạt trình độ 10 kyu?

Trong video giới thiệu về cách xếp hạng trình độ cờ vây, tôi có nhắc đến nhóm kỳ thủ Tân binh, với trình độ dao động xung quanh mức 10 kyu. …

Giải bài tập cờ vây đúng cách

Trong một bài viết trước, tôi có bảo rằng, đọc cờ là kỹ năng cốt lõi của một kỳ thủ cờ vây. Hay nói cách khác, trình độ thực sự …