Category: Cờ vây chuyên môn

Giải bài tập cờ vây đúng cách

Trong một bài viết trước, tôi có bảo rằng, đọc cờ là kỹ năng cốt lõi của một kỳ thủ cờ vây. Hay nói cách khác, trình độ thực sự …