Category: Phần mềm cờ vây

Phần mềm cờ vây Drago

Drago là phần mềm xem và chỉnh sửa file SGF miễn phí, các bạn có thể download trực tiếp tại trang chủ Drago. Nếu chỉ tập trung vào việc xem kỳ …