Category: Cách chơi cờ vây series

Học chơi cờ vây cho người mới bắt đầu. Các bài viết hướng dẫn chi tiết để có thể chơi thành thạo chỉ trong 1 tuần.

Phần 5: Đừng tập trung ăn quân

Ăn quân là luật chơi nền tảng của cờ vây. Nó thường được đưa ra đầu tiên trong các tài liệu nhập môn cờ vây. Có lẽ vì vậy mà …

Phần 3: Sống hay chết

Khi hai bên giao tranh, rất nhiều khi một bên bị bao vây hoàn toàn bởi quân đối phương. Lúc này, chúng ta sẽ phải xét đến tình trạng của nó. …

Phần 1: Luật ăn quân

Trước khi bắt tay vào tìm hiểu diễn biến của một trận đấu cờ vây, chúng ta sẽ làm quen với điều luật quan trọng nhất: Luật ăn quân. Khí …