Category: Học chơi cờ vây

Học chơi cờ vây cho người mới bắt đầu. Các bài viết hướng dẫn chi tiết để có thể chơi thành thạo chỉ trong 1 tuần.

Phần 3: Sống hay chết

Khi hai bên giao tranh, rất nhiều khi một bên bị bao vây hoàn toàn bởi quân đối phương. Lúc này, chúng ta sẽ phải xét …

Phần 1: Luật ăn quân

Trước khi bắt tay vào tìm hiểu diễn biến của một trận đấu cờ vây, chúng ta sẽ làm quen với điều luật quan trọng …