Category: Kỳ phổ có bình luận

Các kỳ phổ cờ vây được chọn lọc và bình luận kỹ càng, trải dài ở nhiều cấp độ, từ mới chơi cho đến trình độ chuyên nghiệp.

Gwangju mùa thu – KPMC lần thứ 17

Tháng 9 vừa rồi, Tuệ lần thứ 3 tham gia KPMC, Cúp Thủ Tướng Hàn. Sau 2 lần gần nhất được tổ chức online do Covid, giải tiếp tục được …