Gửi lời chào

Nếu Blog cờ vây có giúp bạn học cờ vây dễ hơn hoặc gì đó, bạn có thể chia sẻ ở đây để ủng hộ Tuệ nhé.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *