Hướng dẫn cách chơi cờ vây online tại OGS

Online-go.com là trang web chơi cờ vây khá hay của Châu Âu. Là một app khá tiện lợi dành cho những bạn cần luyện tập với máy tính, đặc biệt là ở bàn nhỏ 13×13. Ngoài ra, bạn cũng có thể chơi với người thật.

Nhược điểm khá lớn là không nhiều người chơi thường xuyên nhưng đủ để bạn có thể lên tìm người chơi bất cứ lúc nào.

Các bạn có thể mò thêm về rất nhiều chức năng của OGS. Ở đây, mình giới thiệu cách chơi cờ vây với máy tính dành cho các bạn mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.