Lỗi sai cơ bản nhất của người mới học chơi cờ vây

Một người mới học chơi cờ không thể không đi những nước lỗi. Chỉ có thông qua những lỗi sai, người chơi mới tiến bộ hơn từng chút một. Thế lỗi sai nào là cơ bản nhất đối với người mới học cờ?

Đánh giá trên toàn bàn

Nhiệm vụ của người chơi là đảm bảo mỗi quân cờ đặt xuống bàn đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Nếu nước đi của mình không đem lại bất kỳ lợi ích gì, ta sẽ ngay lập tức bị dẫn trước.

Vì thế nên khi chơi cờ vây, ta phải có cái nhìn ở phạm vi rộng. Đánh giá được nước đi nào là quan trọng trong từng thời điểm. Lỗi sai cơ bản nhất của người chơi cờ vây ở trình độ thấp là đi nước thừa. Đó là những nước đi rất nhỏ hoặc vô nghĩa do ta bị cuốn vào một tình huống cục bộ.

Video minh họa về lỗi đi quân không cần thiết

Chúng ta cùng nghiên cứu một vài ví dụ về nước đi thừa ở video bên dưới. 3 lý do để người mới học chơi thường đi nước thừa.

Nếu có thể bỏ qua những nước nhỏ, cục bộ, biết đi những nước đem lại lợi ích lớn. Như vậy trình độ cờ của bạn sẽ tiến bộ vượt bậc đấy.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *