Kỳ Nhân cũ cuối cùng, Otake Hideo đang chơi cờ hướng dẫn cho một nữ sinh trong Giải vô địch Cờ vây Nghiệp dư Thế giới, lần thứ 32.

2011.05.30-Ohara-Otake-castle-game-reenactment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *