Nhóm đấu tập hàng tuần dành cho học viên của Blog cờ vây

Ở một bài viết trước, mình có phân tích 3 việc cần làm đối với người mới học cờ vây bao gồm: Học kiến thức, làm bài tập, chơi cờ & review.

Thông thường mình sẽ gợi ý các bạn tự chơi cờ vây với robot ở OGS hoặc GoQuest. Tuy nhiên, nếu chỉ chơi thôi thì sẽ dễ bị rối và nản vì không biết mình cần làm gì và cần sửa những nước đi lỗi nào.

Và đó là lý do bạn cần được review sau trận.

Đối tượng:

Hình thức đấu tập

Tuệ sẽ gom người chơi thành các nhóm 4 bạn. Đấu vòng tròn 3 lượt.

  • Các group khi đủ người đăng ký sẽ tự động bắt đầu.
  • Hẹn nhau đấu vào 20:00 tối thứ 3 hàng tuần tại Group OGS của cờ vây VN. (Có thể hẹn đối thủ đấu sớm hơn)
  • Sau khi đấu xong, mọi người sẽ video call để cùng review vào 20:30.

Tùy chỉnh trận đấu

  • Kích cỡ bàn: 19×19 hoặc 13×13.
  • Time setting: Byo Yomi – 20min + 3x30s (bàn 19×19) hoặc 5min + 3x30s (bàn 13×13).
  • Video review sẽ được record nên có thể xem sau.

Đăng ký

Đăng ký ở form này & nhận thông tin thi đấu ở group chat.

Danh sách các bạn đã đăng ký tham gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.