Junpin Cup – Quý Dương

Tuệ – Bình – Dinh sẽ đại diện Việt Nam tham gia Giải cờ vây Junpin Cup – Giao hữu Trung Quốc và ASEAN vào ngày 7-11 tháng 11 này, ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu.