Đăng ký học cờ vây

Các bạn vui lòng điền vào mẫu bên dưới để đăng ký tham gia các lớp cờ vây do Blog cờ vây tổ chức. Mình sẽ sớm gọi điện để xác nhận khi nhận được đăng ký.

[caldera_form id=”CF579475e297fb3″]