Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Gia Định TPHCM
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 0906 977 627

  MOMO
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 0906 977 627