Tag: bình luận kỳ phổ

Tuệ no go [2] gyusanya 8k vs Skywords 11k

Mỗi chiến thắng đều bắt đầu từ việc thực hiện nước đi đầu tiên.  Ở loạt bài này, tôi sẽ bình luận những kỳ phổ tôi từng chơi ở trình …