Tag: kikashi

Kikashi – Forcing Move

Hiểu biết về Kikashi là tuyệt đối quan trọng đối với những kỳ thủ cờ vây đẳng cấp cao. Ở phía ngược lại, lỗi sử dụng bừa bãi Kiki (Forcing …

Ebook – Kikashi – Shoichi Takashi

Hiểu biết về Kikashi là tuyệt đối quan trọng đối với những kỳ thủ cờ vây đẳng cấp cao. Ở phía ngược lại, lỗi sử dụng bừa bãi Kiki (Forcing …