Tag: lợi ích của cờ vây

Chơi cờ vây có thi vị không?

Trong mắt nhiều người, cờ vây nhìn chung là một trò chơi tao nhã và thi vị. Cờ vây là một thứ mà người ta có thể thông qua đó …

Cờ vây và trí tuệ

Chỉ mới gần đây, giá trị giáo dục của cờ vây và vai trò của nó trong việc phát triển trí tuệ ở trẻ em mới được đánh giá đúng. …

Cờ vây và trí tuệ