Tag: lợi ích của cờ vây

Cờ vây và trí tuệ

Chỉ mới gần đây, giá trị giáo dục của cờ vây và vai trò của nó trong việc phát triển trí tuệ ở trẻ em …

Cờ vây và trí tuệ